"Voel je je thuis?" - Kreis Borken geeft Heimatpreis

"Voel je je thuis?" - Kreis Borken geeft Heimatpreis
alle

Borken County. Veel verenigingen en initiatieven in het district Borken zijn enthousiast over lokale, regionale en districtspecifieke aspecten, streven ernaar hun huis te behouden en tegelijkertijd de toekomst vorm te geven. De deelgemeente Borken zou dit erewoord aan onze regio willen eren met de nieuw vastgestelde thuisprijs "Lust auf Heimat?!". Verenigingen, groepen en initiatieven die een project of activiteit uitvoeren of hebben gerealiseerd die zich bezighoudt met regionale tradities van de lokale geschiedenis en die zich richten op toekomstige ontwikkelingen in de wijk, kunnen nu de 2019 Home Award aanvragen. De basis hiervoor is het staatsprogramma "Heimat" gesponsord door de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Future. Noord-Rijnland-Westfalen. We promoten wat mensen verbindt. "
"Ons Westmünsterland is de grootste vrijwilliger van het land. We hebben een groot aantal actieve verenigingen en groepen in het district die zich inzetten voor onze regio - er zijn zeker veel projecten die in aanmerking komen voor financiering, "zegt de districtbeheerder. Ansgar Hörster en Wilhelm Stilkenbäumer, voorzitter van de Districtscultuurcommissie, nemen deel aan: "Solliciteer als u werkt aan een project dat op een bijzondere manier voor onze regio staat!" De ingediende projecten of activiteiten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
- Bevordering van regionale identiteit en bekendheid met het eigen land
- Bevordering van doorleefde tradities en gebruiken
- Versterking van de sociale cohesie en het algemeen welzijn
- Innovatie van de projectaanpak
- mogelijkheid tot intergenerationele ervaring
- Duurzaamheid van het projectidee
- Overdraagbaarheid
De jury wordt geselecteerd door de prijswinnaars. Kai Zwicker en Wilhelm Stilkenbäumer, voorzitter van de commissie voor cultuur en sport van de kring Borken, wijkverzorgende Christel Höink, vertegenwoordigers van de fracties en groepen in de deelraad en de culturele afdeling van de kring Borken werken samen.
Voor de huisprijs 2019 verstrekt het ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeenten, Bouw en Gelijke Kansen van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen een subsidie ​​ten belope van 10.000 Euro: de 1. Prijs ontvangt 5.000 Euro, de 2. Prijs 3.000 en de 3. Prijs 2.000 Euro. Alle liefdadigheidsverenigingen, -groepen en -initiatieven die voornamelijk vrijwilligers zijn en hun zetel in het Borken-district hebben, kunnen zich aanmelden. De applicatie is alleen mogelijk met één project, ook kunnen samenwerkingsprojecten worden ingediend. Het kunnen zowel lopende als voltooide activiteiten en projecten zijn. De thuisprijs wordt aan het einde van het jaar uitgereikt door de districtbeheerder. De 1. De prijswinnaar neemt vervolgens een wedstrijd op staatsniveau aan.
Toepassingen kunnen naar 11 worden verzonden. In oktober verzonden naar Borken County. De nodige documenten zijn te vinden op de website van het Kult Westmünsterland www.kult-westmuensterland.de/kult/heimatpflege/heimat-preis/, Vragen worden beantwoord door de culturele afdeling van het district Borken: Ulrike Brandt, Tel. 02564 / 9899109, of Antonius Böing, Tel. 02564 / 9899110.

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.