Ograniczone operacje dziennej opieki: Płatności składek rodziców wstrzymano w styczniu

Ograniczone operacje dziennej opieki: Płatności składek rodziców wstrzymano w styczniu
wszystko

Bocholt (PID) - Od 14 grudnia 2020 r. W przedszkolach i żłobkach obowiązuje ograniczona operacja pandemiczna. We wtorek 5 stycznia 2021 r. Rządy federalne i stanowe postanowiły przedłużyć ten okres do końca stycznia. Aby odciążyć rodziny, miasto Bocholt postanowiło zaprzestać obciążania składek rodziców na opiekę dzienną i opiekę dzienną i na razie otworzyć całodzienne szkoły w styczniu.
Dzieci, dla których nie ma innych możliwości opieki nad dziećmi, mogą uczęszczać do przedszkola i opieki dziennej. Jest pilny apel ze strony państwa, aby korzystać z usług opiekuńczych tylko w naprawdę koniecznych przypadkach. Nie trzeba udowadniać systemowo istotnej działalności zawodowej lub podobnej, jak na wiosnę ubiegłego roku. Nadzór może odbywać się tylko w stałych grupach, jak ma to już miejsce w większości obiektów. Aby móc spełnić ten wymóg pod względem kadrowym i organizacyjnym, zakres opieki może zostać skrócony o 10 godzin od następnego tygodnia (jak w czerwcu i lipcu). Pełen zakres opieki jest zachowany w domowym przedszkolu.
Z powodu pandemii koronowej mieszkańcy miasta Bocholt również doświadczają ogromnych ograniczeń w wielu obszarach i często mają również wpływ na ich sytuację dochodową. Aby jeszcze bardziej odciążyć rodziców, miasto Bocholt postanowiło szybko i bez biurokracji odciążyć rodziny w ich dzielnicy: pobieranie składek rodziców na opiekę dzienną i przedszkolną oraz otwartą całodzienną szkołę zostanie tymczasowo wstrzymane w styczniu. Rodzice, którzy wcześniej przekazali miesięczną składkę rodzicielską przelewem indywidualnym lub nakazem stałego, mogą również zawiesić płatność za styczeń.
Państwo już wyraziło zamiar całkowitego zniesienia składek rodziców za dany miesiąc. Połowa z nich powinna następnie zostać przejęta przez państwo i gminy. Muszą to potwierdzić komitety polityczne - w Bocholt ma to przedyskutować rada miejska. „Chcemy na krótką metę odciążyć rodziny w naszym okręgu opiekuńczym dla młodzieży, nawet jeśli wielu pytań nie da się wyjaśnić w krótkim czasie” - powiedział burmistrz Thomas Kerkhoff.
Ponadto rządy federalne i stanowe ogłosiły, że zakres tzw. Dni chorobowych dla dzieci z zasiłkiem zastępującym wynagrodzenie ma zostać rozszerzony na związany z pandemią brak opieki dziennej nad dzieckiem i maksymalny limit o 10 dni. Konkretna regulacja prawna dopiero się pokaże.
Jeśli masz dodatkowe pytania, rodzice mogą skontaktować się ze swoimi osobami kontaktowymi w dziale ds. Młodzieży, rodziny, szkoły i sportu od momentu ostatniego zgłoszenia składek.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.