Kreis wypłaca studentowi BAföG ponad 3,73 miliona euro

Kreis wypłaca studentowi BAföG ponad 3,73 miliona euro
Regio

Powiat Borken. W przypadku młodych dorosłych, którzy kończą edukację szkolną, okręg Borken jest pierwszym punktem, do którego należy się zwrócić o pomoc finansową. W 2020 r. Organ udzielił 850 młodym kobietom i mężczyznom wsparcia na mocy federalnej ustawy o pomocy szkoleniowej (BAföG). Do skarbu federalnego wypłacono łącznie 3,73 mln euro (2019: 3,58 mln). 100 wniosków zostało wycofanych, przekazanych właściwym organom lub musiało zostać odrzuconych. Tak więc w ostatnim roku łącznie 950 osób złożyło wnioski o przyjęcie na studenta BAföG. W 2019 roku było ich 1.011.
Uprawnienie do finansowania szkolenia zależy od tego, czy dany typ szkoły jest w zasadzie kwalifikowalny i czy spełnione są indywidualne wymagania. Szkolne kształcenie od klasy 10, która zapewnia kwalifikacje zawodowe, oraz formy szkolne drugiej ścieżki edukacyjnej są zwykle kwalifikowalne, wyższy poziom gimnazjum tylko w wyjątkowych przypadkach. Narodowość, przydatność i wiek są sprawdzane pod kątem wymagań osobistych.

Od ostatniej podwyżki w dniu 1 sierpnia 2020 r. Stawki dla studentów BAföG wahają się od 247 do 723 euro. Wysokość zasiłku zależy od rodzaju szkoły, miejsca zamieszkania (z rodzicami / nie mieszkających z rodzicami), a także od wymagań finansowych (dochody i majątek osobisty, dochody rodziców i małżonka / partnera). Średnio wnioskodawca może zarobić 450 euro miesięcznie bez zmniejszania finansowania BAföG. Student BAföG jest przyznawany jako stypendium i nie podlega zwrotowi.
Dalsze ważne informacje są dostępne w Internecie pod adresem www.kreis-borken.de/bafoeg znaleźć. Pracownicy wydziału obsługi szkoleń administracji powiatowej chętnie doradzają zainteresowanym pod numerem telefonu 02861 / 681-1430. Dokumenty aplikacyjne dostępne są również w urzędach obywatelskich miast i gmin powiatu. Wniosek można również złożyć w formie cyfrowej przez Internet www.bafoeg-digital.de być umieszczonym.
Informacje o zasiłku szkoleniowym (BAB), studencie BAföG i „Aufstiegs-Bafög”:

Młode kobiety i mężczyźni odbywający szkolenia w zakładzie, którzy nie mieszkają z rodzicami, mają prawo do zasiłku z tytułu szkolenia zawodowego pod pewnymi warunkami. Odpowiadają za to lokalne agencje zatrudnienia.

Studenci uczelni wyższych i uczelni zawodowych mogą znaleźć osoby do kontaktu w sprawie finansowania kształcenia w odpowiednich placówkach studenckich w miejscu studiów.
Odpowiednie izby rzemieślnicze w NRW doradzają w sprawie tzw. „Aufstiegs-Bafög” (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG). Za rozpatrywanie wniosków odpowiada samorząd rejonowy w Kolonii. Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne są dostępne w Internecie www.aufstiegs-bafoeg.de.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.