1.700 jaar Joods leven in Duitsland

1.700 jaar Joods leven in Duitsland
Regio

2021 is een jubileumjaar voor het jodendom in Duitsland: in 321 na Christus legde de Romeinse keizer Constantijn een openbare verklaring af in Keulen die het Joodse volk toestond openbare ambten te bekleden en bestuurlijk te werken. Dit wordt beschouwd als het oudste bewijs van het bestaan ​​van Joodse gemeenschappen in wat nu Duitsland is. Bij deze gelegenheid, nu precies 1.700 jaar geleden, ging de cultus Westmünsterland in Vreden op zoek naar verhalen over het jodendom in de wijk Borken. Met een soort vitrinekast sluit het cultuurhistorisch centrum in Vreden zich aan bij het landelijke themajaar “1.700 jaar Joods leven in Duitsland”. De bronnen, die tot half april in vitrines te zien zijn, tonen bijvoorbeeld het lot van de joden in de wijk Borken, de herdenkingscultuur daar en waar in de regio nog steeds gebedshuizen zijn.
"Joden hebben sinds de middeleeuwen in het huidige Borken-district gewoond", zegt Corinna Endlich, hoofd van Kult. "Als bewijs hiervoor geven we onder meer registers af met de namen van stemgerechtigde joden en die verkiesbaar waren voor de synagogebesturen in de wijk", meldt ze. Stembiljetten met ander handschrift geven de presentatie een heel persoonlijk tintje, voegt ze eraan toe.
De tentoonstelling belicht vooral het privé-lot. "Originele dossiers geven inzicht in de uitsluiting en deportatie van joodse burgers", legt Renate Volks-Kuhlmann, archivaris in de cultus Westmünsterland, uit. "Maar de gegevens vertellen ook over ontsnappingen en bijvoorbeeld een geslaagde ontsnapping", voegt ze eraan toe.
De uitgebreide kennis die de sekte bezit, is te zien in een vitrine met talloze boeken over het jodendom in Westfalen en joodse plaatsen in de wijk. "Dit alles maakt deel uit van het culturele erfgoed van het westelijke Münsterland", benadrukt Corinna Endlich. "We zijn altijd blij als geïnteresseerden in kult wetenschappelijk actief worden", benadrukt ze en voegt eraan toe: "In dit verband roepen we opnieuw mensen op om met de geschiedenis van de regio om te gaan en hiervoor de bronnen van onze culturele instelling te gebruiken. " Na inschrijving op tel. 02861 / 681-4289 kun je van dinsdag tot en met vrijdag tussen 14 en 11 uur werken in bibliotheek en archief kult, Kirchplatz 15 te Vreden.

Over Berthold Blesenkemper

Berthold Blesenkemper is de oprichter en hoofdredacteur van het platform Made in Bocholt