Districtsbestuurder: "Gelukkig bleef het aantal werklozen dalen"

Districtsbestuurder: "Gelukkig bleef het aantal werklozen dalen"
alle
___STEADY_PAYWALL___

Borken wijk. Het aantal werklozen van SGB II in het district Borken is in oktober verder gedaald. Districtsbeheerder Dr. Kai Zwicker met. De lokale arbeidsmarkt is tot dusver gelukkig stabiel, ondanks de toenemende pandemierisico's. Het “arbeidsbureau in het Borken-district” toont 2020 inzetbare begunstigden die als werkloos zijn geregistreerd voor de maand oktober 4.654. Vergeleken met de voorgaande maand september is het aantal werklozen van SGB II met 144 personen gedaald, maar met 433 toegenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het percentage werkloze ontvangers van een basiszorgsuitkering onder de civiele beroepsbevolking in het district is 0,1 procent lager dan in de voorgaande maand en bedraagt ​​momenteel 2,1 procent.
Ook het totaal aantal inzetbare statushouders is in oktober 2020 gedaald en bedraagt ​​nu 9.664 (-294). Hieronder vallen ook mannen en vrouwen die momenteel deelnemen aan integratiemaatregelen en jongeren van 15 jaar en ouder die naar school gaan en daarom momenteel niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Tot deze groep behoren ook mensen die naast hun dienstverband ook afhankelijk zijn van een uitkering conform het 2e Sociaal Wetboek (SGB II). Met inbegrip van hun kinderen onder de 15 jaar en andere verwanten die niet kunnen werken, ontvingen in oktober 14.131 mensen (-360) in 7.072 uitkeringsgemeenschappen (-195) een basisinkomenssteun voor werkzoekenden.
De huidige werkloosheidscijfers in SGB II in de steden en gemeenten van het district zijn weergegeven in de bijgevoegde grafiek.
Het werkloosheidspercentage van 2,1 procent in het district Borken kan niet worden uitgesplitst naar de afzonderlijke steden en gemeenten. Bovendien is er een gebrek aan het aantal burgerarbeiders in de gemeenschap. Als alternatief is het quotum op basis van de bevolkingsgroep van 15 tot 65 jaar geschikt om de locaties te vergelijken. Volgens de Tweede Sociale Code wordt deze leeftijdsgroep algemeen beschouwd als arbeidsgeschikt.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.