Żąda SPD: „Dinosaur West / Nordring” pozwolił wyginąć

Żąda SPD: „Dinosaur West / Nordring” pozwolił wyginąć
wszystko

Zdaniem grupy parlamentarnej SPD, czas pozwolić wyginąć inżynierii ruchu i strukturalnego dinozaura „West / North Ring”, a nie ożywiać go co roku. Bocholt potrzebuje nowych koncepcji ruchu i alternatywnego rozwoju mobilności w połączeniu z otoczeniem i wewnątrz miasta. Zgodnie z komunikatem prasowym alternatywy w sensie zmiany ruchu i w kontekście tego, co jest wykonalne w erze cyfrowej ruchu drogowego, nigdy nie zostały poważnie zbadane.

Grupa parlamentarna Bocholt SPD jest zdecydowanie przeciwna polityce transportowej, która ma swoje korzenie siedem dekad temu i która opiera się na przestarzałych koncepcjach finansowania. „Każdy, kto chce być uczciwy wobec swoich obywateli”, wyjaśnia przewodniczący grupy parlamentarnej Martin Schmidt, „musi przyznać, że w czasach zmian klimatycznych iw ramach unijnego Zielonego Ładu nie ma już poważnych podstaw finansowych. Warunki polityczne i warunki finansowania na wszystkich poziomach są obecnie inne niż 10 lat temu ”.

Aby osiągnąć cele klimatyczne Niemiec i UE, emisja gazów cieplarnianych musi zostać zmniejszona o 2030 procent do 55 roku. „Wszyscy jesteśmy częścią rozwiązania i nie możemy zrzucić odpowiedzialności na innych” - powiedziała radna miejska SPD Nina Andriehsen, odnosząc się do negatywnych dla środowiska aspektów ringu. Miarą zapoczątkowanej zmiany ruchu są silna sieć i systemy transportu publicznego. Postępujący już rozwój ma na celu zmniejszenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.