Intercultureel netwerk Westmünsterland vertrouwt op innovatieve oplossingen

Intercultureel netwerk Westmünsterland vertrouwt op innovatieve oplossingen
Regio

De pandemie heeft alle delen van de samenleving in zijn greep gekregen, heeft er een stevige greep op en beïnvloedt ook het integratiewerk in onze regio. Helaas gaat kostbare tijd voor de integratie van immigranten verloren en is het niet te voorzien wanneer het "normale leven" en vergaande ondersteuning van mensen weer mogelijk zullen zijn wanneer ze worden geïntegreerd, zei netwerkwoordvoerder Marijan Renić van het integratiebureau van Caritas Borken. Dus wat nu? De werkgroep “Public Relations” van het netwerk adviseert hierover momenteel.
Veel immigranten hebben nog steeds dringend steun nodig, maar de integratie- en taalcursussen zijn gesloten, adviescentra worstelen met de gevolgen van contactbeperkingen, belangrijke evenementen mislukken, echte vergaderingen in commissies kunnen niet plaatsvinden, maatregelen kunnen niet of slechts in beperkte mate worden uitgevoerd en vrijwilligers moeten afstand houden vasthouden en kan niet werken zoals gewoonlijk en weet vaak niet wat te doen.
Alle lidorganisaties van het Intercultureel Netwerk Westmünsterland in het district Borken, bestaande uit onafhankelijke liefdadigheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties, hebben de soms drastische veranderingen in contactbeperkingen al ervaren en velen zijn nog steeds op zoek naar innovatieve of alternatieve vormen in hun werk of gebruiken deze alvast om voor hun doelgroepen te kunnen blijven werken.
De centrale vraag is: hoe kan het integratiewerk effectief worden uitgevoerd in tijden van "sociale afstand", dat wil zeggen met de huidige beperkingen?
De taalcursus en onderwijsaanbieders veranderen, meldt Iris Schlautmann, co-woordvoerster van het netwerk en verantwoordelijk voor het integratiebureau van de DRK, Reinhold Sandkamp van de Klausenhof Academie, Christian Kania van de Geba Münster en Elisabeth Schmeinck van de VHS Bocholt. Ze proberen nieuwe webgebaseerde methoden uit om op behoeften gebaseerde aanbiedingen te ontwikkelen. Het is belangrijk om het spenen van de Duitse taal tot een minimum te beperken. Met de online leerplatforms kun je alleen de 'sterke' bereiken, beperkt Christian Kania, de overgrote meerderheid is op deze manier niet te bereiken. Iris Schlautmann wijst er verder op dat de technische uitrusting en de technische knowhow van de studenten van de taalcursus heel verschillend en soms niet voldoende zijn, wat het gebruik van online leerplatforms aanzienlijk bemoeilijkt, in het ergste geval onmogelijk.
Beperkingen, zegt Elisabeth Schmeinck, gelden ook voor sommige vrijwilligers, vooral ouderen, die zich niet kunnen voorstellen dat ze technologie gebruiken voor hun inzet. Julia Hoffmann van het sporteducatiecentrum in de Kreissportbund Borken biedt onder meer diverse online vervolgopleidingen voor de sportverenigingen en voor iedereen die geïnteresseerd is in de wijk Borken.
Om elkaar te ondersteunen, voegt Torsten Henseler van het gemeentelijk integratiecentrum van de wijk Borken toe, is een uitwisseling en kennisoverdracht binnen en buiten het netwerk belangrijk. Hij vraagt ​​wat er al goed werkt, en wat kunnen de netwerkpartners van anderen leren en adopteren?
Ahmet Sezer, de integratieofficier van de stad Gronau, doet ook verslag van succesvolle videoconferenties met doelgroepen, vooral met zelforganisaties van migranten, en Jan Meller van de lokale DRK-integratieorganisatie, die werkt met vrijwilligers die ook virtueel willen meedoen.
Over het algemeen moet worden opgemerkt dat de behoeften van de doelgroepen van het netwerk niet allemaal zijn
Formulieren en formaten zijn even effectief, daarvoor zijn ze te heterogeen, de aanbiedingen moeten effectief worden aangepast, zegt Marijan Renić.
Anno Kluss van context-beratung in Keulen zal het netwerk ondersteunen tijdens de eerste virtuele grootschalige bijeenkomst in een videoconferentie als coach om een ​​professioneel proces en de effectiviteit van toekomstige activiteiten te coördineren en te waarborgen.
Concluderend, volgens Marijan Renić, moeten virtuele formaten momenteel als hoogst noodzakelijk worden geclassificeerd, maar hopelijk zouden ze na de pandemie misschien als een extra formaat moeten dienen, maar nooit als een volledige vervanging voor echte vergaderingen en training, echte ontmoetingen zijn daarvoor te belangrijk, de mens is tenslotte een sociaal wezen.

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.