Burgemeester Borken nieuwe voorzitter van de regionale raad van Münster

Burgemeester Borken nieuwe voorzitter van de regionale raad van Münster
alle

In zijn eerste en constituerende vergadering na de lokale verkiezingen koos de nieuwe regionale raad van Münster de burgemeester van Borken, Mechtild Schulze Hessing (CDU), als nieuwe voorzitter. Mechtild Schulze Hessing benadrukte dat ze met haar werk wilde overtuigen en de plaatselijke familie wilde vertegenwoordigen "voor ons Münsterland". Ze hoopt op een open dialoog over de belangrijke taken en het bepalen van de koers voor de toekomst, aldus de nieuwe voorzitter.
Door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in september 2020 zijn de stemverhoudingen en de zetelverdeling in de regionale raad van Münster slechts licht gewijzigd: de CDU heeft nog steeds acht zetels en blijft de sterkste parlementaire fractie. Ook in de FDP blijft één zetel ongewijzigd, de SPD heeft één mandaat verloren en heeft nu vier zetels. De Alliance 90 / Greens wonnen nog twee zetels, waardoor ze vier zetels kregen. Links is niet langer vertegenwoordigd in de nieuwe regionale raad.

Van de 17 stemgerechtigde leden stemden er 13 voor de nieuwe voorzitter en 4 tegen haar. Gerti Tanjsek (SPD) werd de plaatsvervanger. 13 van de 17 kiesgerechtigde kiezers stemden ook voor hen (één stem tegen, drie onthoudingen). Net als Mechtild Schulze Hessing vertegenwoordigt de Bocholter ook het district Borken in de regionale raad. Naast de stemgerechtigde leden behoren nog eens 15 adviserende leden tot de regionale raad. Ze zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de kamers, verenigingen en belangrijkste administratieve ambtenaren uit de regio.

De regionale raad van Münster is een politiek orgaan dat structurele beleidsbeslissingen neemt voor het Münsterland. Elke vijf jaar, tijdens lokale verkiezingen, worden de leden die rechtstreeks naar de regionale raad worden gestuurd, gekozen in de districtsvergaderingen en de onafhankelijke steden van het Münsterland, en worden andere leden van de staatspartijen benoemd via zogenaamde reservelijsten. .

Districtspresident Dorothee Feller benadrukte het belang van de regionale raad voor de regio: “Een van uw belangrijkste taken is de regionale planning voor het Münsterland. Het belangrijkste instrument hiervoor is het streekplan. Daarin worden alle regionale doelen van ruimtelijke ordening en rijksplanning voor de ontwikkeling van het plangebied voor een periode van tien tot vijftien jaar gespecificeerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeentelijke ontwikkelingsmogelijkheden, de bescherming van landschap en natuur, maar ook ontgravingsgebieden en gebieden voor windturbines. ''

In het kader van het structuurbeleid van het Münsterland is het vervoer en de stedelijke ontwikkeling in de regio en de daarbij behorende aanvraag en verdeling van financiering een andere belangrijke taak. De regionale raad bundelt de belangen van de steden, gemeenten en districten en houdt bij de uitbreiding van de infrastructuur van het Münsterland rekening met de verschillende behoeften.

Alle leden van de regionale raad hebben ervaring in de lokale politiek en zijn actief in stads- en lokale raden en in districtsvergaderingen. Dit zorgt ervoor dat de gemeentelijke belangen van groot belang zijn bij de vergaderingen van de regionale raad en dat deze ook worden gecommuniceerd naar het districtsbestuur en het rijk.

De regionale raad komt minstens vier keer per jaar bijeen voor openbare bijeenkomsten in de gebouwen van het districtsbestuur van Münster. Het regiokantoor, dat specifiek bij de afdeling regionale ontwikkeling is opgericht, plant en begeleidt deze bijeenkomsten.

Over Berthold Blesenkemper

Berthold Blesenkemper is de oprichter en hoofdredacteur van het platform Made in Bocholt